Jak už to tak bývá u nových věcí, které se snažíte na linuxu rozběhat, chcte to pokud možný polopatický a hlavně funkční návod. Jinak strávíte bezesné noci nad nečím co za ideální konstelace trvá 5.minut.

Následující příkazy kopírujte jednotlivě do konzole pod uživatelem root.

# apt-get install build-essential
# apt-get install ruby irb ri rdoc libopenssl-ruby ruby1.8-dev
# ruby -v
# cd /usr/local/src
# wget http://rubyforge.org/frs/download.php/60718/rubygems-1.3.5.tgz # replace with latest version of rubygems
# tar xfvz rubygems-1.3.5.tgz
# cd rubygems-1.3.5
# ruby setup.rb
# ln -s /usr/bin/gem1.8 /usr/bin/gem
# gem update --system
# gem -v
# gem install gemcutter
# gem tumble
# apt-get install mysql-server # this will ask for a password during installation
# apt-get install libmysqlclient15-dev
# gem install mysql
# gem install rails
# apt-get install git-core
# apt-get install apache2
# gem install passenger
# passenger-install-apache2-module

Poslední příkaz passenger-install-apache2-module vám napový co případně pustit, že máte vse naistalováno zjistíte v posldním kroku, kde bude vše zelené ;)

Copyright © 1997 - 2019 vlasta nomenů. Tohle všechno je moje ;)