Pokud máte grafickou kartu, která se tvrdošijně tváři jako VESA, postupujte následovně. Stáhněte si ovladače pro ATI

Proveďte následující kroky

chmod 777 ati-driver-installer-*
./ati-driver-installer-*
aticonfig --initial=dual-head --screen-layout=above -f

Konfirurační soubor /etc/X11/xorg.conf pak bude vypadat asi takto.

Section "ServerLayout"
    Identifier "Default Layout"
    Screen 0 "aticonfig-Screen[0]" 0 0
    Screen "aticonfig-Screen[1]" RightOf "aticonfig-Screen[0]"
    InputDevice "Generic Keyboard"
    InputDevice "Configured Mouse"
    Option "Xinerama" "true"
EndSection


 Section "Monitor"
    Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
    Option        "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
    Option        "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
    Option        "DPMS" "true"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier   "aticonfig-Monitor[1]"
    Option        "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
    Option        "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
    Option        "DPMS" "true"
EndSection

Section "Device"
    Identifier  "aticonfig-Device[0]"
    Driver      "fglrx"
    BusID       "PCI:2:0:0"
EndSection

Section "Device"
    Identifier  "aticonfig-Device[1]"
    Driver      "fglrx"
    BusID       "PCI:2:0:0"
    Screen      1
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "aticonfig-Screen[0]"
    Device     "aticonfig-Device[0]"
    Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
    DefaultDepth     24
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "aticonfig-Screen[1]"
    Device     "aticonfig-Device[1]"
    Monitor    "aticonfig-Monitor[1]"
    DefaultDepth     24
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection

Section "DRI"
    Mode         0666
EndSection

Section "Extensions"
    Option        "Composite" "true"
EndSection 

Copyright © 1997 - 2024 vlasta nomenů. Tohle všechno je moje ;)